Różnorodne programy grantowe zostały uruchomione w Powiecie Konińskim, skupiając się na wsparciu inicjatyw społecznych, sportowych, kulturalnych oraz rozwoju wsi. Inicjatywa „”Lokalnie, aktywnie, sportowo”” jest otwarta do wyczerpania funduszy, oferując wsparcie do 31 grudnia bieżącego roku. Do dyspozycji uczestników przeznaczono 300.000 zł, z maksymalnym grantem do 6.000 zł na projekt. Działania te mogą obejmować organizację wydarzeń sportowych, zakup sprzętu, a nacisk kładziony jest na długoterminowe korzyści społeczne.

Podobnie, program „”Szlakiem lokalnej historii”” z budżetem 200.000 zł kieruje się do tych, którzy chcą odkrywać i promować lokalną historię i dziedzictwo. Granty do 8.000 zł mogą być wykorzystane na realizację projektów związanych z historią, kulturą i edukacją, w tym organizację spacerów historycznych czy wydanie materiałów edukacyjnych.

W ramach programu „”Odpowiedzialni Społecznie””, prowadzonego przez Fundację Totalizatora Sportowego, organizacje mogą ubiegać się o wsparcie na działania charytatywne, społeczne oraz pomoc dla osób dotkniętych konfliktem wojennym, z budżetem wynoszącym 1 800 000 zł. Dofinansowanie może pokrywać do 90% kosztów projektu.

Ostatnim z programów jest „”Dobre Domy”” Fundacji Castorama, skupiający się na poprawie warunków mieszkaniowych dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie jest udzielane w różnych formach, w tym finansowej i rzeczowej. Program ten jest dostępny przez cały rok.

Wszystkie te inicjatywy otwierają drzwi dla organizacji, takich jak szkoły, stowarzyszenia, fundacje, domy dziecka czy ośrodki pomocy społecznej, do składania wniosków i realizacji ważnych projektów na rzecz społeczności lokalnej.

Źródło: https://powiat.konin.pl/

Archiwum: styczeń 2024